Tvang bilde 2

Psykologen om: Informasjon til deg som søker psykolog i Oslo

Psykologene på Nordstrand gir her informasjon til deg som søker søker psykolog i Oslo.

Hvorfor psykolog?

Mange oppsøker psykolog på grunn av:

• Akutte kriser i samliv, jobb, privat. Traumatiske hendelser.
• Psykiske plager som følge av belastning over tid. Stress, søvnvansker, depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.
• Står fast i livet. Konflikt(er).

Noen trenger rådgiving og bistand over kortere tid, andre over lengre tid.

 

Hvordan finner jeg psykolog (i Oslo)?

Først kan vi dele psykologene opp i hvor de er tilknyttet:

 • Privatpraktiserende psykolog: Privat ansatt, enten selvstendig eller privat bedrift (mange sitter alene eller i fellesskap)
  • Kostnad: Her må du betale hele beløpet selv, om du ikke har avtale med forsikringsselskap eller om arbeidssted har egen avtale. Prisen ligger på rundt  kr. 900 – 1300,- og varierer  med erfaring, kompetanse og lokalisering.
  • Hvordan finne? Her kan du søke på internett, svært mange ligger der. Søk på «psykolog Oslo», da får du ofte mange treff.
  • Hvordan søke? Her må du selv ringe, sende mail eller sende melding for de som har dette på nettsiden sin
  • Tid før behandling: Alt fra 1 dag til et par uker, men stort sett svært kort tid
  • Kompetanse: Alle har grunnleggende utdannelse som psykolog. Noen har videre spesialisering innen ett eller flere fagfelt som blant annet traumer, barn, ungdom, par etc. Spør.
 • Psykolog med offentlig driftsavtale:  (mange sitter alene eller i fellesskap)
  • Kostnad: Her er kostnaden dekket av det offentlige, men du betaler egenandel (345,-) opp til frikortbeløpet som for 2018 er på 2258,-. Ut over dette dekkes kostnaden av staten
  • Hvordan finne?  Oppdaterte lister over privatpraktiserende med avtale ligger hos Helse Sør Øst.
  • Hvordan søke?  Her må du selv ta kontakt pr. telefon eller sende brev
  • Tid før behandling: Ofte lang tid. Dette kan variere, men opptil flere måneder.
  • Kompetanse: Alle har grunnleggende utdannelse som psykolog. Noen har videre spesialisering innen ett eller flere fagfelt som blant annet traumer, barn, ungdom, par etc. Spør.
 • Psykolog i offentlig Helsevesen (Distriktpsykiatrisk senter (DPS), institusjon (Eks. Døgnavdeling for spiseforstyrrelser) og tilsvarende)
  • Kostnad: Her er kostnaden dekket av det offentlige, men du betaler egenandel (345,-) opp til frikortbeløpet som for 2018 er på 2258,-. Ut over dette dekkes kostnaden av staten
  • Hvordan finne og søke? Din fastlege må sende henvisning.
  • Tid før behandling: Ofte lang tid. Dette kan variere, men opptil flere måneder. Helseforetaket vurderer om du har rett til helsehjelp, og noen ganger avviser de søknad av kapasitetshensyn og eller at du ikke har krav på hjelp etter lovverket. Flere DPS tilbyr også «Raskere Tilbake», et tilbud for deg som er nylig sykemeldt grunnet psykiske vansker eller at din fastlegen vurderer at det er fare for sykmelding. Dette er et korttidstilbud.

Ved akutt krise:

Dagtid/kontortid:

Ditt fastlegekontor vil alltid kunne bistå. Man kan også kontakte det Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) du bostedsmessig sogner til. Ditt lokale DPS vil ofte ha Øyeblikkelig Hjelp-funksjon på dagtid.

Utenfor Kontortid/helg:

Legevakten/Psykiatrisk Legevakt i Storgaten 40 kunne nåes på telefon: 22932293 De vil også kunne gi utfyllende informasjon om psykiatrisk legevakt og andre akutte tilbud.

 

 

Posted in Ukategorisert.