Depresjon bind for øyne bilde

Psykologen om: Depresjon

Depresjon er ikke det samme som å føle seg litt nedfor. Depresjon er en sykdom som kan påvirke hvordan du føler deg og opptrer, over uker eller måneder. Det finnes noen gode behandlinger som kan hjelpe.

​​​​​​​​​Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert, varer det lave stemningsleiet over tid og påvirker søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. Det er ikke noe du med letthet kommer deg ut av. Det finnes ulike typer depresjoner, blant annet depressive episoder og tilbakevendende, depressive episoder. Depresjon graderes ofte som mild, moderat og alvorlig, avhengig av symptombelastningen.

Depresjon kan utløses av stressende hendelser som samlivsbrudd, økonomiske problemer, tap av jobb, mobbing. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon.
Sykdommer i familien ser også ut til å spille en rolle i depresjon, og depresjon kan henge sammen med gener du har arvet fra foreldrene dine. Hormoner kan bidra til depresjon, spesielt hos kvinner.
Hvis du har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt, eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen for å bli deprimert. Sosial isolasjon, som ikke å ha venner, eller familie i nærheten, kan også øke risikoen for å bli deprimert.

Mennesker med depresjon kan føle at de ikke er i stand til å takle hverdagen.
Hovedsymptomene er:
– tristhet mesteparten av tiden
– nedsatt interesse for ting du vanligvis liker
– følelsen av å være veldig trett

Du kan også ha noen av følgende symptomer:
– problemer med å sove, eller for mye søvn
– vansker med å konsentrere deg eller å ta
– avgjørelser
– lav selvtillit
– enten lite matlyst, eller økt apetitt
– grunnløs skyldfølelse
– følelse av å være enten «giret», eller at alt går sakte
– selvmordstanker

(Fra https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/depresjon-voksne)

Posted in Ukategorisert.